loader image

Nasza oferta

Terapie psychologiczne

W naszej ofercie znajdziesz różnorodne usługi psychologiczne, od terapii indywidualnej i terapii par, terapię uzależnień, lęków, depresji, traumy, stresu i wiele innych.

Nasze podejście oparte jest na sprawdzonych i skutecznych metodach terapeutycznych, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Terapia
indywidualna

Terapia indywidualna jest rozmową w bezpiecznej i pełnej zaufania atmosferze. Pozwala rozpoznać problemy i ukierunkować działanie w celu poprawy samopoczucia. W procesie terapeutycznym pacjent uczy się rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz potrzeby, patrzeć na trudne sytuacje z różnych perspektyw, co przybliża do rozwiązywania problemów.

Czas trwania: 60 minut

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Terapia
uzależnień

Terapia uzależnień skierowana jest do osób, które nadużywają alkoholu, innych substancji psychoaktywnych czy nałogowych zachowań. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego i długoterminowa stabilizacja abstynencji. W trosce o bliskich pacjenta w ramach procesu terapeutycznego oferujemy wsparcie psychologiczne i psychoedukację.

Czas trwania: 60 minut

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Terapia
par

Terapia par ma na celu poprawę jakości relacji, polepszenie komunikacji, znalezienie rozwiązań problemów, które będą akceptowalne dla obojga partnerów. Podczas sesji terapeutycznej terapeuta umożliwia wyrażanie emocji w bezpiecznych warunkach, tłumaczy sposoby interakcji między klientami i przyczyny kryzysu w ich relacji.

Czas trwania: 80 minut

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Terapia
grupowa

Cykl regularnych spotkań w grupie mających na celu pomoc w poradzeniu sobie z własnymi trudnościami, a także nabycie umiejętności tworzenia zdrowych relacji interpersonalnych. Praca w grupie pozwala zauważyć, jakimi mechanizamami klient kieruje się na co dzień w kontakcie z innymi. Dzięki obecności wyspecjalizowanego terapeuty każdy uczestnik może poczuć się komfortowo i bezpiecznie.

Czas trwania: 120 minut

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Terapia zaburzeń
lękowych

Terapia zaburzeń lękowych skierowana jest do osób, które zamartwiają się, doświadczają ataków paniki, odczuwają nadmierny lęk i niepokój. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego, odzyskanie poczucia spokoju i harmonii w życiu. Jedną z najskuteczniejszych terapii zaburzeń lękowych jest psychoterapia poznawczo-behawioralna.

Czas trwania: 60 minut

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Terapia zaburzeń
depresyjnych

Terapia zaburzeń depresyjnych pomaga osobie chorej na depresję w drodze ku zdrowieniu. Ma na celu zniwelowanie objawów choroby takich jak obniżony nastrój, anhedonia, zahamowany lub wzmożony apetyt, zaburzenia snu, negatywne myśli, pustka emocjonalna, niska samoocena, poczucie winy. W ramach procesu terapeutycznego oferujemy wsparcie psychologiczne i psychoedukację dla bliskich pacjenta.

Czas trwania: 60 minut

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Terapia zaburzeń
odżywiania

Terapia zaburzeń odżywiania ma na celu modyfikację zachowań i sposobu myślenia, które podtrzymują zaburzenie. Podczas terapii panuje bezpieczna atmosfera, która sprzyja osiąganiu celów pacjenta.

Czas trwania: 60 minut

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnictwo
psychologiczne

Forma pomocy krótkoterminowej mająca na celu pomoc klientowi, który doświadcza problemów życiowych, trudności przystosowawczych lub kryzysu rozwojowego. Często zgłaszanymi trudnościami są utrata pracy, rozwód, separacja, poszukiwanie partnera, śmierć bliskiej osoby, problem z asertywnością i stawianiem granic, konflikty w pracy. Ta forma pomocy skierowana jest do osób niedoświadczających zaburzeń psychicznych.

Czas trwania: 60 minut

Instytut Umysłu to miejsce, gdzie znajdziesz zrozumienie i uzyskasz profesjonalną pomoc psychologiczną

 

Więcej o nas

Instytut Umysłu Poradnia zdrowia psychicznego
terapie psychologiczne