loader image

Różnice między psychiatrą, psychologiem, a psychoterapeutą

Wiele osób, które nie mają codziennie do czynienia z tematami dotyczącymi zdrowia psychicznego, zamiennie używa tytułów określających specjalistów wymienionych powyżej. Nic dziwnego, robi się tego coraz więcej i człowiek zaznajomiony z wiedzą na te tematy powierzchownie, może się pogubić. Postaramy się, w sposób klarowny przedstawić różnice dzielące tych trzech specjalistów.

Psychiatra

Psychiatra jest przede wszystkim lekarzem specjalistą, w odróżnieniu od psychologa. Ukończył on sześcioletnie studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym, dodatkowo odbywając jednoroczny staż w szpitalu. Specjalista w tym kierunku musi ukończyć pięcioletnie szkolenie, kursy oraz staże w placówkach, które zajmują się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Kończy to wszystko zdaniem egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Dopiero po przejściu tych wszystkich etapów można oficjalnie kogoś nazwać specjalistą w dziedzinie psychiatrii.

To wszystko sprawia, że lekarz psychiatra może przepisywać leki wspomagające zdrowie psychiczne, skierować pacjenta do określonej placówki czy na badanie lub decydować o tymczasowym braku gotowości pracownika do wykonywania zawodu. Psychiatra nie może mianować się tytułem psychoterapeuty, chyba, że ukończy on dodatkowy kurs z zakresu psychoterapii. Psychiatra nie może wystawiać diagnozy psychologicznej, chyba, że ukończy on pięcioletnie studia psychologiczne, tym samym mając jednocześnie tytuł mgr. psychologii jak i lekarza psychiatry.

 

Psycholog

Psycholog jest specjalistą, który ukończył pięcioletnie studia magisterskie z zakresu psychologii. Podczas nauki student zdobywa wiedzę z różnych rozgałęzień psychologii, jakimi są np. psychologia kliniczna, zdrowia, społeczna, sądowa, osobowości, poznawcza, rozwojowa. Ostatnie dwa lata studiów są skupiane na wybranej przez studenta specjalizacji, dzięki czemu ma on pogłębić jeszcze bardziej swoją wiedzę z wybranego zakresu. Student musi przejść również obowiązkowe praktyki ze swojej specjalizacji.

Kwalifikacje psychologa pozwalają przeprowadzić diagnozę psychologiczną poszczególnych obszarów jakimi są osobowość i intelekt oraz zaburzeń pod postacią depresji, otępienia lub różnego rodzaju lęków. Psycholog może wystawiać zaświadczenia, orzeczenia i opinie. Psycholog również może edukować i udzielać wsparcia w problemach natury psychicznej czy w kryzysie. Nie może on jednak udzielać wsparcia farmakologicznego, przekierowywać do placówek czy decydować o zdolności do wykonywania pracy. Sprawa wygląda inaczej w momencie gdy psycholog ma dodatkowo ukończone studia medyczne z zakresu Psychiatrii.

 

Psychoterapeuta

Psychoterapeutą może zostać ktoś kto ukończył studia magisterskie, niekoniecznie z psychologii (choć jest to najczęstszy przypadek). Może to być między innymi absolwent medycyny, pielęgniarstwa, pedagogiki i kierunków pokrewnych. Następnie po ukończeniu takich studiów specjalista przechodzi przez kurs trwający zwykle cztery lata, dający mu uprawnienia oraz tytuł psychoterapeuty. Psychoterapeuta szkoli się i następnie prowadzi psychoterapię w wybranym przez siebie nurcie. Nurtów psychoterapii jest bardzo wiele i najlepiej aby klient dowiedział się nieco o nurcie, z którego korzysta dany psychoterapeuta aby wiedzieć czy taka forma psychoterapii jest dla niego dobrze dopasowana. Sam specjalista zresztą jest w stanie to ocenić. Nurt powinien być dobrany indywidualnie do klienta. Psychoterapeuta nie ma prawa przepisywać leków, wydawać zdolności do wykonywania pracy czy wystawiania diagnozy psychologicznej/psychiatrycznej, chyba, że ukończył on studia medyczne w zakresie Psychiatrii i studia magisterskie Psychologii.

Blog

Przeczytaj także